Promotie aniversare de 25 de ani

Promotie aniversare de 25 de ani

Specificaţii

REGULAMENT CAMPANIE PROMOŢIONALĂ “Aniversare de 25 de ani” 01 octombrie – 31 octombrie 2018
1. Organizatorul campaniei:
Campania promoţională “Aniversare de 25 de ani” (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoţională") este organizată de S.C. KIMET S.R.L. cu sediul social în Tg. Secuiesc, str.Gării nr.64, jud. Covasna înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J14/780/1993, CIF RO5310010, reprezentată prin dl Kristof Emeric în calitate de administrator si dl Kristof Endre in calitate de director denumită în continuare "Organizator".
Regulamentul (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") va fi făcut public pe site-ul www.kimet.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toata durata de desfășurare a Campaniei.
Campania se desfăşoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul www.kimet.ro.
2. Participanţi:
La campania promoţională “Aniversare de 25 de ani” are dreptul să participe orice persoană juridică cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi").
Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală a prezentului Regulament.
Acordarea de discounturi suplimentare pentru produsele comercializate de firma KIMET SRL și anume:
3.1. Discount de 5% la toate instalațiile, aparatele și accesoriile pentru control nedistructiv:
  • Instalații pentru radiografiere digitală și computerizată, Panouri pentru radiografie directă
  • Defectoscoape gama, Generatoare cu raze X
  • Mașini de developat, negatoscoape, densitometre
  • Dozimetre și aparate de monitorizare a radiațiilor
  • Instalații automate de developare
  • Videoendoscoape, microscoape digitale
  • Spectrometre
  • Toată gama de traductoare și rigle de măsurare de la MAGNESCALE
  • Juguri de magnetizare, lămpi UV, generatoare de curenți tari, instalații semiautomate și automate pentru magnetizare, aparate pentru măsurarea caracteristicilor câmpului magnetic
  • Defectoscoape cu ultrasunete, aparate cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii materialelor, aparate pentru măsurarea grosimii straturilor de acoperire
3.2. Discount de 3% la toate materialele consumabile:
4. Beneficiarii campaniei:
Clienți vechi (clienți care au avut cel puțin o comandă în anul curent și au respectat condițiile de plată): Reducerile se aplică pentru comenzile/contractele primit in perioada promoției și se aplică la prețurile practicate la ultima comandă din trimestrul II.2018.
Clienți noi (clienți care nu au avut comenzi în anii 2017 și 2018): Reducerile se aplică pentru comenzile/contractele primit în perioada promoției și se aplica la prețurile din ultima ofertă din 2018. Daca nu au avut oferta în anul 2018 atunci discountul se calculează la prețul de catalog. Condițiile de plată va fi în avans, filă CEC sau BO scadent la 30 de zile.
5. Durata campaniei
Campania promoţională “Aniversare de 25 de ani”  se va desfăşura în perioada 01 octombrie – 31 octombrie 2018. Orice achiziţie făcută înainte şi după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea discounturilor.