» About us

BUN VENIT

Bun venit pe pagina KIMET SRL, partenerul dumneavoastră de încredere în domeniul controlului nedistructiv, aparate de măsură și control, sisteme de măsurare liniare și unghiulare cu afișaj digital, aparate și materiale specifice examinărilor nedestructive cu lichide penetrante, pulberi magnetice contrast culoare și fluorescente, examinări cu radiații penetrante, radiografiere digitală, defectoscop US, marcaj industrial, etc...

DESPRE NOI

Societatea a fost înființată în anul 1993 de actualul administrator și director, oferind consultanță în domeniul examinărilor nedistructive.
Începând cu anul 1996, firma și-a schimbat profilul de activitate și a început să lucreze exclusiv în domeniul distribuirii materialelor pentru acest domeniu.
Astăzi societatea dispune de o experiență de 20 de ani în domeniul distribuirii produselor pentru control nedistructiv, având ca parteneri firme de prestigiu din Europa, SUA, Japonia.

Principii de bază care ghidează activitatea firmei:

  • Cunoaşterea permanentă a noutăților tehnice care apar în domeniul nostru de activitate pe piața Uniunii Europene și mondiale, precum și cunoașterea realităților economice specifice României, ne ajută să facem clienţilor noștri cea mai potrivită ofertă.
  • Produsele distribuite de către firma KIMET sunt achiziționate direct de la producători.
  • Relații excelente şi îndelungate cu clienții, bazate în primul rând pe încrederea reciprocă.
Nota de Informare RGPD (GDPR)
 
Protecția datelor este importantă pentru noi
Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("RGPD").
Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor  a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.kimet.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este KIMET SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, KIMET SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății KIMET SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidențialitate în conformitate cu cerințele RGPD.
Puteți găsi, de asemenea, informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecție, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor și dreptul de a prezenta reclamații la autoritățile de protecție a datelor.
 
Politica de confidențialitate web
Ca parte a responsabilității sale sociale, KIMET SA se angajează să respecte toate normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”) și depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Vă informăm ca prin intermediul prezentului site web nu colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră
 
1. Cine suntem
Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
Operatorul de date este KIMET SRL („Compania”).
Sediu principal: Str. Garii, nr.64, cod postal 525400 Targu Secuiesc, jud.Covasna
Telefon/Fax: +40 267 363 022
Email: office@kimet.ro
Cod Fiscal: RO5310010
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J14/780/1993
 
2. Exonerare de răspundere
KIMET SRL ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm. KIMET SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al KIMET SRL
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.kimet.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi KIMET nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
KIMET își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al KIMET sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. KIMET nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al KIMET.
 
3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și în ce scopuri
KIMET SRL detine informatii de contact ale persoanelor cu care comunica din firma Dvs. si anume:
- Nume, prenume
- Numere de telefon mobil sau fix
- Adresa de email.
Aceste date au fost furnizate de catre persoanele de contact din cadrul firmei Dvs. cu scopul de a facilita o comunicare mai buna intre cele doua firme, si sunt folosite exclusiv in scopul transmiterii de informatii referitoare la relatiile comerciale si financiare pe care le desfasuram si nu sunt divulgate catre terti..
 
4. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;
c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
e. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;
f. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact enumerate mai jos:
Responsabil date cu caracter personal al KIMET SRL;
E-mail: office@kimet.ro
sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă:
KIMET SRL, str.Garii, nr.64, Targu Secuiesc, judetul Covasna, Romania, cod poştal 525400
și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere.
Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului.
 
5. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.
Link-uri utile: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal