Shearografia

Reprezentat în România de KIMET Srl

Shearografie pentru control nedistructiv (NDT)

Prelucrarea imaginilor pentru măsurarea gradientului de deplasare prin intermediul senzorului de shearografie.

Shearografie
Shearografia este o metodă de control nedistructiv de la distanță, care este capabilă să monitorizeze comportarea mecanică a obiectelor sub sarcină. Este adecvată în special pentru caracterizarea materialelor compozite, cum ar fi materialele plastice armate cu fibre (FRP) și materialele stratificate cu miezuri în formă de fagure sau din spumă. Cu o singură măsurare se pot investiga suprafețe mari. Metoda este utilizată atât în producție, cât și în mentenanță.

Avantaje
Shearografia este o metodă de testare interferometrică prin înregistrarea difuziei unei raze (speckle), cu referinţă automată, care poate determina diferențele de cale pentru două fronturi de undă de lumină. Datorită traiectoriei speciale a fasciculului, această metodă poate capta gradientul de deplasare pentru o suprafață mare, cu înaltă precizie și cu o robustețe mult mai mare decât holografia, de exemplu.

Shearograme tipice, obținute prin compararea a două stări diferite ale obiectului (încărcat - neîncărcat).

În testarea nedistructivă au fost stabilite următoarele metode de shearografie:
  • ShearoVis-T – Shearografie cu excitație termică
  • ShearoVis-M – Shearografie cu excitație mecanică (vacuum)
  • ShearoVis-V – Shearografie cu excitație prin vibrații