Termografia

Reprezentat în România de KIMET Srl

Termografie activă pentru aplicații de control nedistructiv

Configurația unui sistem de control nedistructiv bazat pe termografie activă

Termografia pasivă
Obiectivul termografiei convenționale este măsurarea temperaturii suprafețelor. Sistemul de termografie detectează radiaţia termică infraroșie dependentă de temperatură, emisă de un corp. Utilizând așa-numita termografie pasivă, se pot obține informații despre suprafață, fără contact. În prezent, cu sistemele de termografie de înaltă rezoluție, este posibil să se detecteze diferențe de temperatură de 10 mK.

Control automat al procesului
Cu o cameră în infraroșu pot fi observate și controlate multe procese care implică schimbări de temperatură sau flux de căldură. Acesta poate fi un proces exoterm care revelează căldura în timpul generării, sau probe care trebuie să atingă sau nu trebuie să depășească o anumită temperatură. Un astfel de proces poate fi, de exemplu, controlul funcțional al unui sistem de încălzire a scaunelor pentru aplicații din industria auto. Cu sistemul de prelucrare a imaginilor edevis QTvis o astfel de testare automată și evaluare este o sarcină ușoară și rentabilă.

Termografia activă
Metodele de măsurare termică activă se bazează pe evaluarea unui flux de căldură excitat anterior în componenta de testat și perturbarea acestuia de către defectele ascunse. Fluxul de căldură este generat cu un impuls de căldură sau prin modulare sinusoidală. Testarea se efectuează cu o cameră de termografie și este urmată de o analiză matematică a secvenței măsurate, pentru a extrage informațiile necesare pentru o detectare fiabilă a defectelor.

Termografia cu sincronizare (metoda Lockin)
Termografia cu sincronizare (Lock-In) este o metodă de a crește în mod semnificativ raportul semnal-zgomot pentru aplicații de termografie activă. Fluxul de căldură este astfel analizat, iar intervalul de întârziere a fluxului de căldură este afișat, relevând astfel proprietăți importante ale materialelor sau defecte.

Metode de excitație pentru termografie activă
Metodele de termografie enumerate mai jos sunt bine stabilite în controlul nedistructiv al materialelor:

  • OTvis - termografie cu sincronizare (lock-in) cu excitație optică
  • PTvis - termografie cu impulsuri (metoda Puls)
  • LTvis - termografie cu excitație cu laser
  • ITvis - termografie cu inducție
  • UTvis - termografie cu excitație cu ultrasunete (vibrotermografie)