Control cu radiații penetrante

Control cu radiații penetrante

Examinările nedistructive cu radiații penetrante (control cu radiații penetrante) utilizând radiografia digitală, computerizată sau convențională cu surse de radiații x sau gamma sunt de neânlocuit în multe domenii industriale. Vă oferim gamă completă de echipamente cu radiații penetrante prin instalații pentru developarea filmelor industriale, chimicale, plăci de imagini digitale, dozimetre și accesorii pentru control cu radiații penetrante.